Příslušenství

Ceník volitelného příslušenství.

Předstan ke karavanu. .................................................400 Kč / pobyt

Nosič pro 2 jízdní kola na oje karavanu........................400 Kč / pobyt

Nosič pro 3 jízdní kola na oje karavanu........................400 Kč / pobyt

Nosič pro 2 jízdní kola na záď karavanu Sterckeman...400 Kč / pobyt

Navigace Garmin..........................................................100 Kč / pobyt

Elektrický gril   ..............................................................200 Kč / pobyt

Gril na dřevěné uhlí.......................................................100 Kč/ pobyt

Elektrický chladící box 12/220 V - 25 litrů......................200 Kč/ pobyt

Chemie Wc navíc ...... ...................................................50 Kč

Toaletní papír speciální navíc  ....... ...............................30 Kč / role

Petanque........................................................................100 Kč / pobyt

 

 

 

Karavan je možno přivézt  na místo, které si sami určíte i opětovně odvézt . Cesta tam i zpět..... 8 kč / km