Podmínky

Obchodní podmínky

       Půjčovna je v provozu od 15.4 do 30.10. kalendářního roku.

 • K tažení obytného přívěsu stačí ŘP skupiny B po celé evropské unii, pokud je součet celkových hmotností do 3500 kg. V případě, že celková hmotnost celé soupravy překročí 3500 kg, ale není vyšší než 4250 kg, je nutný ŘP skupiny B+E.
 • K zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
 • Minimální věk pro zapůjčení je 21 let a 2 roky praxe v řízení vozidla.
 • Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10%  (min. 10.000,- Kč).
 • Okna a vikýře pojištěny nejsou.
 • Minimální doba pronájmu jsou 2 dny.
 • Své zvířecí mazlíčky můžete vzít sebou.
 • Je zakázáno provádět jakékoli úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.).
 • V karavanu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky apod.
 • V případě poškození karavanu nebo zapůjčeného příslušenství (nevztahující se na havarijní pojištění), účtujeme úhradu v plné výši. V tomto případě si pronajímatel vyhrazuje právo pozdržet vyplacení vratné kauce až do doby, než bude poškození odstraněno. DOPORUČUJEME mít sjednané pojištění odpovědnosti ( tzv. pojistku na blbost, která se vztahuje i na zapůjčené věci ! ).
 • V případě defektu, poškození nebo prořezání pneumatiky, jde toto na vrub nájemce.
 • V karavanu je zakázáno převážet jízdní kola, sudy s pivem a jiné předměty, které by mohli poškodit vnitřní vybavení.
 • Zákaz používání běžného toaletního papíru do chemického WC. Společně s karavanem dostanete chemii i speciální toaletní papír.
 • Zákaz grilování v předstanu ! ( Načichne a nelze vyvětrat, jen nechat vyčistit ). Buďte prosím ohleduplní ke klientům jedoucím po vás.
 • Koule tažného zařízení je třeba očistit, zbavit případné rzi a hlavně ODMASTIT. U nového tažného zařízení je třeba zbavit kouli krycí barvy s výroby (osmirkovat na kov).
 • Veškeré právní přestupky a vymáhané pokuty při provozu přívěsu budou postoupeny k úhradě nájemci, dle platné smlouvy a data/času nájmu v nich uvedených. Dále budou vymáhány veškeré náklady za právní služby, překlady, tlumočení a věci související s porušením předpisů v zahraničí. Nájemce se zavazuje bezodkladně tyto přestupky na vyzvání uhradit.
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
 • Při krádeži, nehodě nebo poruše obytného přívěsu nemá nájemce nárok na výměnu ani jinou formu náhrady ze strany pronajímatele.
 • Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí  dohody s pronajímatelem, je povinnen zaplatit smluvní pokutu 2 000 Kč za každý započatý den, po dni sjednaném k vrácení. Toto samozřejmě neplatí v případě, že nebude přívěs schopen provozu , například havárie .

 

Platební podmínky

 • Rezervace obytného karavanu na daný termín (e-mail, tel.) platí pouze 3 dny. Do této doby musí být uhrazena rezervační jistina
 • Pokud nebude jistina do 3 dnů uhrazena, karavan bude automaticky dále nabízen jako volný.
 • Při  vyzvednutí obytného přívěsu  se doplácí zbylá část nájemného.
 • Před zapůjčením karavanu se skládá vratná kauce ve výši 3.000,- Kč . Vratná kauce je případně použita na škody nekryté havarijním pojištěním. Výše zálohy není limitem spoluúčasti nájemce. Nájemce se zavazuje uhradit celou výši škody a to bez námitek na výzvu pronajímatele do 5 dní

Rezervační zálohy

 • Rezervační záloha ve výši 50% s celkové ceny půjčovného, je splatná do 3 dnů od potvrzení rezervace.
 • S platbou vyčkejte na informační e-mail .
 • V případě, že zákazník zruší závazně objednaný pronájem obytného přívěsu, vybíráme storno poplatky.

Storno poplatky

 • Rezervační záloha se při stornování minimálně 30 dní před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.. Pokud dojde k přerušení pronájmu v době jeho průběhu celá částka za pronájem propadá.

 

 

Předání a vrácení

 • Karavany se předávají a vrací dle dohody v provozovně pronajímatele.
 • Vypůjčení je možné po 17 hodině, případně ráno v 7 - 8 hodin. Vrácení probíhá po 17 hodině. Jiné časy výpůjček nutno dohodnout.
 • Platí se za každý den pronájmu. Vyzvednutí večer před dnem odjezdu  je možné ( až se přívěs vrátí) a není zpoplatněno.
 • Karavan musí být navrácen uklizený, čistý, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC. Čištění zevnějšku nepožadujeme.
 • Při vrácení neuklizeného karavanu (septik, koupelna, kuchyně atd.) účtujeme částku 1.000,- Kč. Kazeta WC je potřeba vylít a vypláchnout. Při neodstranitelném znečištění olejem, barvou atd. účtujeme plnou výši nákladů na uvedení do původního stavu.
 • Za ztrátu dokladů či klíčů od karavanu bude účtována smluvní pokuta 3000,-Kč.
 • Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 30-60 min. (doporučujeme účast všech členů rodiny). U nás není zpoplatněno.
 • Prosíme o používání vlastních prostěradel. Lůžkoviny nejsou součásti výbavy a ani nejsou k zapůjčení.

 

V případě poruchy 
Naše obytné karavany jsou pravidelně servisovány a kontrolovány, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů, nebo jiných částí karavanu.

 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
 • Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude vám proplacen při vrácení vozidla. Účet musí obsahovat všechny náležitosti.
 • V případě repatriace/odtahu havárií poškozeného karavanu v ČR i mimo ČR hradí veškeré účtované náklady odtahu nájemce
 • V případě havárie a nutnosti dopravit poškozený karavan odtahovou službou hradí 100% nákladů odtahu nájemce.

 

V případě nehody/poškození

 • Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv havárii a škodu na karavanu telefonicky přímo pronajímateli, non-stop, bude naveden co zajistit pro pojistné plnění.
 • Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen přivolat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události-nehodě a ve vlastním zájmu pořídit nákres a fotografie nehody a poškození karavanu.
 • V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého účastníka nehody, zelenou kartu a vyplnit i podepsat euroformulář pro zápis nehody (je ve výbavě vozidla)

.

 

Odstoupení nájemce od rezervace

 • Při poškození obytného karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu, může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.
 • Při neschopnosti pronajímatele dodat v daný termín karavan ve stejné kvalitě, o stejných parametrech, může nájemce odstoupit od rezervace. Záloha se vrací v plné výši.

Kontakt

Karavany-Yes

Šumperská 174
Jeseník
79001

773569395

www.karavanyjes.cz

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode